Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

kaoskiller

April 24 2014

kaoskiller
4205 a5f8
Reposted fromsadystka sadystka viawrednycharakter wrednycharakter
kaoskiller
4756 c2c7
Reposted fromscylla scylla viawrednycharakter wrednycharakter

February 08 2014

kaoskiller
1682 fefc
kaoskiller
0642 918f
Reposted fromthesmajl thesmajl viawrednycharakter wrednycharakter
kaoskiller
kaoskiller

February 05 2014

kaoskiller
Jestem kurewskim bałaganem! Największą pierdoloną Sodomą uczuć i emocji, Gomorą niezdecydowania i panicznego strachu przed tym, że wszystko idealnie spierdolę.
— pieprzona egoistka, pieprzona Sodoma i Gomora, pieprzona panna "A". / riseme
Reposted fromriseme riseme viabe-yourself be-yourself
kaoskiller
8547 f676 500
Łódź
Reposted frommagnes magnes viamelanchujnia melanchujnia
0084 a682 500
kaoskiller
Tak bardzo chciałbym widzieć Cię więcej, trzymać za rękę i kopać powietrze. Opowiedzieć Ci jak bardzo zwariowałem.
— Fisz
0322 7520 500

November 25 2013

kaoskiller
Szał euforii mnie woła, zaraz po tym mam doła, od
Sinusoidy tej konam oni mówią na to bipolar

November 23 2013

kaoskiller
Reposted fromkeke keke

November 20 2013

kaoskiller
3182 57ac
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
kaoskiller
3230 9f6e
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
kaoskiller
3898 4f39
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
kaoskiller
5574 6503
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach
kaoskiller
8743 48db
The truth...
Reposted fromckisback ckisback viazarazwracam zarazwracam
5548 d043

Dog is better at yoga. [video]

Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viazarazwracam zarazwracam
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl