Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2017

kaoskiller
Waldeinsamkeit
Reposted frombiru biru viamyzone myzone

May 23 2017

kaoskiller
8981 812b 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaamelinowa amelinowa

May 08 2017

kaoskiller

May 04 2017

kaoskiller
9256 4ee5
Reposted fromsosna sosna viaoll oll

April 26 2017

kaoskiller
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viafreeway freeway

April 23 2017

kaoskiller
2430 750a 500

April 18 2017

kaoskiller
kaoskiller
Reposted frommefir mefir

March 30 2015

kaoskiller

April 24 2014

kaoskiller
4205 a5f8
Reposted fromsadystka sadystka viawrednycharakter wrednycharakter
kaoskiller
4756 c2c7
Reposted fromscylla scylla viawrednycharakter wrednycharakter

February 08 2014

kaoskiller
1682 fefc
kaoskiller
0642 918f
Reposted fromthesmajl thesmajl viawrednycharakter wrednycharakter
kaoskiller
kaoskiller

February 05 2014

kaoskiller
Jestem kurewskim bałaganem! Największą pierdoloną Sodomą uczuć i emocji, Gomorą niezdecydowania i panicznego strachu przed tym, że wszystko idealnie spierdolę.
— pieprzona egoistka, pieprzona Sodoma i Gomora, pieprzona panna "A". / riseme
Reposted fromriseme riseme viabe-yourself be-yourself
kaoskiller
8547 f676 500
Łódź
Reposted frommagnes magnes viamelanchujnia melanchujnia
0084 a682 500
kaoskiller
Tak bardzo chciałbym widzieć Cię więcej, trzymać za rękę i kopać powietrze. Opowiedzieć Ci jak bardzo zwariowałem.
— Fisz
0322 7520 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl